32 days ago
Với điện xoay chiều 220v, dòng điện 20A thì dùng dây điện có tiết diện bao nhiêu mm
Để tính diện tích tiết diện của dây điện cần sử dụng trong trường hợp có điện xoay chiều với điện áp 220V và dòng điện 20A, bạn có thể sử dụng công thức: Diện tích (S) = Dòng điện (I) / (Điện áp (U) x Hệ số điện trở của dây (ρ)) - Điện áp (U) là 220V. - Dòng điện (I) là 20A. Hệ số điện trở của dây (ρ) phụ thuộc vào loại dây bạn sử dụng, thông thường được đo bằng ohm x mét (Ω/m) hoặc ohm x mm²/m. Hệ số điện trở này thay đổi tùy theo loại vật liệu dây và kích thước tiết diện dây. Nếu bạn biết hệ số điện trở của loại dây mà bạn sử dụng, bạn có thể tính diện tích tiết diện bằng cách sử dụng công thức trên. Nếu không biết hệ số điện trở của dây cụ thể, bạn nên tham khảo thông số kỹ thuật của dây điện hoặc tham khảo với một kỹ sư điện để xác định diện tích tiết diện chính xác.
32 days ago
Với dây đồng
Dây đồng thường có hệ số điện trở xấp xỉ là 0.000001 ohm x mm²/m. Với điện áp 220V và dòng điện 20A, bạn có thể tính diện tích tiết diện của dây đồng như sau: Diện tích (S) = 20A / (220V x 0.000001 ohm x mm²/m) S = 20 / (220 x 0.000001) mm² S = 20 / 0.22 mm² S ≈ 90.91 mm² Vậy, bạn cần sử dụng dây đồng có diện tích tiết diện khoảng 91 mm² để đảm bảo an toàn cho dòng điện 20A và điện áp 220V. Thường người ta sẽ sử dụng dây có diện tích lớn hơn một chút để đảm bảo an toàn và tránh quá tải dây.
32 days ago
Tương đương với đường kính dây bằng bao nhiêu?
Để tính đường kính của dây, bạn có thể sử dụng diện tích tiết diện và công thức sau: Diện tích tiết diện (S) = π * (Bán kính)^2 S = π * (Đường kính/2)^2 S = (π/4) * Đường kính^2 Từ công thức trên, ta có: Đường kính = √((4 * S) / π) Đường kính = √((4 * 90.91 mm²) / π) Đường kính ≈ √(114.73 mm² / π) Đường kính ≈ √(36.56 mm²) Đường kính ≈ 6.05 mm (được làm tròn) Vậy, đường kính của dây đồng cần sử dụng tương đương là khoảng 6.05 mm.