Lumaki Masuto
Public images: 402
In its own language, the description of the requested portrait photo would be:

((solo)), (((ultra photorealistic))), (((hyperrealistic))), high quality RAW color professional (((half body))) (portrait photo) của một cô gái Việt Nam 18 tuổi, ((hyperrealistic aodainu ao dai)), mặc đồ aodainu màu ((vàng)), kèm theo ((quần dài màu trắng)), chiếc áo dài dài, (đứng trên nền thành phố cổ), (phông nền thành phố cổ ((hyperrealistic))), ((đôi môi đầy đặn)), ((tóc siêu chi tiết hyperrealist)), (đang nhìn vào người xem: 1,331), ((lỗ chân lông rõ ràng: 0,3)), ((da siêu chi tiết: 0,9)), (da trắng mịn dầu ẩm bóng sáng: 0,8), (màu da không đều mảng và màu da nhạt: 0,9), sắc nét, phong cách chụp người mẫu, nghệ thuật, DSLR, DLSR, nhiếp ảnh gia nghệ thuật, chụp bằng máy ảnh FUJIFILM GFX 100S, ống kính Fujifilm GF 63mm, khẩu độ F/6, góc quay tele, RAW photo ((siêu chi tiết)), chi tiết cao cấp (nhiếp ảnh analog), (film grain: 0,5), tập trung mạnh vào khuôn mặt, (độ sâu trường), góc nhìn chủ đạo, 8K, UHD, ánh sáng chính từ phía trước mạnh mẽ, ánh sáng tự nhiên ấm áp, ánh sáng từ trên cao, (đèn flash trên ống kính), ánh sáng mềm, lens flare, sáng tự nhiên ấm áp, đèn từ phía trên, (ánh sáng trước chính mạnh mẽ), rõ nét tinh tế, độ phân giải cao, chân dung chân thực, lớp sâu vật lý, dựa trên vật lý --ar 6:9 --w 1024 --không đội nón
Prompt:
(((solo))), (((ultra photorealistic))), (((hyperrealistic))), high quality RAW color professional (((half body))) (portrait photo) of a Vietnamese girl 18 years old, ((hyperrealistic aodainu ao dai)), wearing ((yellow aodainu)) clothes with ((white (long pants))), long dress, (stand on the ancient city), (hyperrealistic the ancient city background), ((detailed full lips)), ((hyperrealist high detailed hair)), (looking at viewer:1.331), ((visible pores:0.3)), ((high detailed skin:0.9)), (Pale skin oily wet moist shiny sweat:0.8), (uneven skintone veins pale complexion:0.9), intense, modelshoot style, artesian, DSLR, DLSR, art photographer, photographed on a FUJIFILM GFX 100S Camera, Fujifilm GF 63mm lens, F/6 aperture, tele angle, RAW photo ((ultra-detailed)), highly detailed (analog photography), (film grain:0.5), sharp outline, (((sharp focus on face))), (depth of field), POV, 8K, UHD, key light, backlit, diffused soft light, soft lighting, lens flare, natural warm lighting, light from above, (strong front main lighting), crystal clear, high res, photorealistic, depth layering, physically-based rendering --ar 6:9 --w 1024 --no hat
Seed:
1592997379
Image size:
832x1248 px
File size:
1.41 MB
Create:
55 days ago