47 days ago
Để sử dụng Animation trong css, chúng ta cần khai báo gì? Chọn một đáp án đúng Tất cả đáp án trên đều sai Khai báo framekey cho từng animation Khai báo keyframe cho từng animation Khai báo keyfame cho từng animation
Đáp án đúng là: Khai báo keyframe cho từng animation
47 days ago
CSS3 là một ??? của CSS, hay nói cách khác nó là một ??? của CSS Chọn và điền vào ô trống
CSS3 là một **phiên bản** của CSS, hay nói cách khác, nó là một **tiêu chuẩn** của CSS.
47 days ago
Thuộc tính nào sau đây có tác dụng thiết lập số lần thực hiện một animation? Chọn một đáp án đúng transition-iteration-count transform-iteration-count animation-iteration-count interation-count
Đáp án đúng là: animation-iteration-count
47 days ago
CÂU 7: Giá trị của animation-iteration-count có thể ??? hoặc ??? Chọn và điền vào ô trống 1các con số lớn hơn 0limitinfinitevalue
Giá trị của `animation-iteration-count` có thể là **các con số lớn hơn 0** hoặc **"infinite"**.
47 days ago
Khi làm việc với Responsive Web Design, chúng ta cần thêm thẻ< ??? >này vào trong thẻ< ??? >của tài liệu HTML
Khi làm việc với Responsive Web Design, chúng ta cần thêm thẻ `<meta>` này vào trong thẻ `<head>` của tài liệu HTML: ```html <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> ``` Thẻ này giúp cấu hình hiển thị trên các thiết bị di động và các màn hình có độ rộng khác nhau sao cho trang web được hiển thị một cách thích hợp.
47 days ago
Khi làm việc với Responsive Web Design, chúng ta cần thêm thẻ< ??? >này vào trong thẻ< ??? >của tài liệu HTML Chọn và điền vào ô trống htmlbodymetaheadheader
Khi làm việc với Responsive Web Design, chúng ta cần thêm thẻ `<meta>` này vào trong thẻ `<head>` của tài liệu HTML.
47 days ago
Một layout dạng grid ( lưới ) phải có một element cha với display được set là ??? hoặc ??? . Chọn và điền vào ô trống blockinline-gridgridinlineflex
Một layout dạng grid (lưới) phải có một element cha với `display` được set là **"grid"** hoặc **"inline-grid"**.
47 days ago
Thẻ ??? là thẻ để bao bọc nội dung độc lập, nó có thể là một bài viết của trang, một bài báo, một bình luận ...
Thẻ **`<article>`** là thẻ để bao bọc nội dung độc lập, nó có thể là một bài viết của trang, một bài báo, một bình luận, hoặc một phần tử độc lập khác trên trang web.
47 days ago
Những điểm breakpoint nào thường hay sử dụng trong responsive? Chọn nhiều đáp án đúng 1200px 576px 768px 900px
Trong thiết kế Responsive Web Design, các điểm breakpoint phổ biến mà thường sử dụng bao gồm: 1. 576px 2. 768px 3. 900px 4. 1200px Với sự phát triển của thiết bị và đa dạng các màn hình, bạn có thể thêm hoặc điều chỉnh breakpoint tùy theo nhu cầu cụ thể của dự án.
47 days ago
Thuộc tính nào sau đây là phổ biến trong tất cả các sự kiện kéo? Chọn một đáp án đúng drag data dragenter dataTransfer drag effects
Thuộc tính phổ biến trong tất cả các sự kiện kéo là **`dataTransfer`**.
47 days ago
Thuộc tính nào của background chỉ định vị trí của hình nền? Chọn một đáp án đúng background-origin background-size background-clip background-image
Thuộc tính của background chỉ định vị trí của hình nền là **`background-position`**.
47 days ago
thuộc tính @ ??? trong animation có tác dụng thiết lập một chuyển động
Thuộc tính **@keyframes** trong animation có tác dụng thiết lập một chuyển động.
47 days ago
Local Storage cho phép bạn lưu trữ
Local Storage cho phép bạn lưu trữ **dữ liệu trong trình duyệt web của người dùng**, cụ thể là dữ liệu được lưu trữ dưới dạng cặp khóa-giá trị (key-value). Dữ liệu lưu trữ bằng Local Storage có thể được truy cập và sử dụng bởi các trang web trong tương lai và thậm chí sau khi trình duyệt đã bị tắt và khởi động lại.
47 days ago
Local Storage cho phép bạn lưu trữ ??? tương đối lớn lên đến ??? Chọn và điền vào ô trống thông tin5mbdữ liệu20mb15mb
Local Storage cho phép bạn lưu trữ **dữ liệu tương đối lớn** lên đến **5MB** trong trình duyệt web của người dùng.
47 days ago
Muốn sử dụng Multiple-background cần thông qua thuộc tính background nào? Chọn một đáp án đúng background-size background-color background-repeat background-image
Để sử dụng Multiple-background, bạn cần thông qua thuộc tính **background-image**.
47 days ago
Css Flexbox là gì? Chọn một đáp án đúng Tất cả các đáp án trên đều đúng Là một kiểu dàn trang dựa theo phần tử cha Là một kiểu dàn trang dựa theo phần tử bên trong là một kiểu dàn trang mà nó sẽ tự cân đối kích thước của các phần tử bên trong
Css Flexbox là: - Là một kiểu dàn trang dựa theo phần tử cha. - Là một kiểu dàn trang mà nó sẽ tự cân đối kích thước của các phần tử bên trong. Vì vậy, đáp án đúng là "Là một kiểu dàn trang dựa theo phần tử cha" và "Là một kiểu dàn trang mà nó sẽ tự cân đối kích thước của các phần tử bên trong."
47 days ago
Để vẽ đường thẳng trên một đối tượng canvas, ta cần dùng phương thức nào? Chọn nhiều đáp án đúng styleRect lineTo fillRect moveTo
Để vẽ đường thẳng trên một đối tượng canvas, ta cần sử dụng phương thức **lineTo** và **moveTo**.
47 days ago
Thuộc tính nào định nghĩa cho thành phần cha của flex box? Chọn nhiều đáp án đúng flex-wrap justify-content justify-items align-items
Thuộc tính **align-items** định nghĩa cho thành phần cha của flexbox cách các phần tử con được căn chỉnh theo trục chéo hoặc chéo ngang của thành phần cha. Điều này liên quan đến căn chỉnh theo trục dọc (cross-axis) của flex container. Thuộc tính **justify-content** định nghĩa cách các phần tử con được căn chỉnh theo trục chính (main-axis) của thành phần cha. Cả hai thuộc tính **flex-wrap** và **justify-items** không định nghĩa cho thành phần cha của flexbox, mà liên quan đến cách các phần tử con trong flex container được xử lý.
47 days ago
Thuộc tính ??? dùng để hiển thị hình đại diện của video
Thuộc tính **poster** được sử dụng để hiển thị hình đại diện của video. Hình đại diện này sẽ được hiển thị trước khi video bắt đầu phát.
47 days ago
Bạn có thể xác định thêm các ??? hoặc ??? bắt đầu hiệu ứng chuyển màu. Chọn và điền vào ô trống điểmgócmàukhoảngviềnhướng
Bạn có thể xác định thêm các **điểm** hoặc **giới hạn** bắt đầu hiệu ứng chuyển màu.
47 days ago
chỉ lấy đáp án trong câu trên
Bạn có thể xác định thêm các **điểm** hoặc **giới hạn** bắt đầu hiệu ứng chuyển màu.
47 days ago
Bạn có thể xác định thêm các ??? hoặc ??? bắt đầu hiệu ứng chuyển màu. Chọn và điền vào ô trống điểm góc màu khoảng viền hướng
Bạn có thể xác định thêm các **khoảng** hoặc **góc** bắt đầu hiệu ứng chuyển màu.
47 days ago
Thuộc tính nào tạo khoảng cách giữa các cột trong CSS Grid layout? Chọn một đáp án đúng Không có đáp án nào đúng gap nice space
Thuộc tính tạo khoảng cách giữa các cột trong CSS Grid layout là **gap**.
47 days ago
??? , ??? ,aside, main, nav, article, section là những thẻ mới trong html5
`<header>`, `<footer>`, `<aside>`, `<main>`, `<nav>`, `<article>`, và `<section>` là những thẻ mới trong HTML5.
47 days ago
Trước khi có flexbox, CSS có mấy chế độ để dàn trang? Chọn một đáp án đúng Inline Tất cả đáp án trên Block Table
Trước khi có flexbox, CSS có **2 chế độ chính** để dàn trang: 1. **Block**: Dàn trang theo hướng dọc, các phần tử hiển thị dạng khối (block-level elements) sẽ chiếm toàn bộ chiều rộng của đối tượng chứa chúng. 2. **Inline**: Dàn trang theo hướng ngang, các phần tử hiển thị dạng hàng (inline-level elements) sẽ nằm cạnh nhau theo chiều ngang mà không làm đổi chiều rộng của đối tượng chứa chúng. Tất cả các đáp án trong câu đều đúng, vì mỗi chế độ dàn trang (Block và Inline) có mục tiêu và ứng dụng riêng.
47 days ago
Trong thuộc tính box-shadow giá trị ??? sử dụng để thiết lập kích thước của bóng tối
Trong thuộc tính `box-shadow`, giá trị **blur radius** (bán kính mờ) sử dụng để thiết lập kích thước của bóng đổ. Giá trị này xác định độ mờ hoặc mịn của bóng tối.
47 days ago
Muốn thực hiện được drag drop. Chúng ta cần quan tâm đến mấy bước? Chọn một đáp án đúng 4 6 2 8
Muốn thực hiện được drag and drop, chúng ta cần quan tâm đến **2 bước** chính: 1. **Kéo (drag)**: Bước này liên quan đến sự di chuyển của phần tử từ vị trí gốc đến vị trí mới. 2. **Thả (drop)**: Bước này xảy ra khi phần tử được thả vào vị trí mới và xử lý các hành động liên quan đến việc thả phần tử đó.
47 days ago
thuộc tính nào sau đây bắt đầu chạy animation sau vài giây? Chọn một đáp án đúng animation:3s; animation-delay:3s Tất cả đáp án trên đều sai delay:3s;
Thuộc tính **animation-delay** được sử dụng để bắt đầu chạy animation sau một khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ, để bắt đầu animation sau vài giây, bạn có thể sử dụng `animation-delay: 3s;`.
47 days ago
Nên sử dụng ??? thay vì width để tránh cố định chiều rộng.
Nên sử dụng **max-width** thay vì **width** để tránh cố định chiều rộng của một phần tử. Sử dụng `max-width` cho phép phần tử co lại và thích nghi với kích thước màn hình hoặc vùng chứa mà nó nằm trong mà không bị tràn ra ngoài hoặc tạo ngang scroll bar trên trình duyệt khi màn hình nhỏ hơn kích thước của phần tử đó.
47 days ago
thời gian của thuộc tính animation-duration có thể tính bằng gì? Chọn nhiều đáp án đúng Milisecond minute Second hour
Thời gian của thuộc tính `animation-duration` có thể tính bằng: 1. **Milisecond** (mili giây): Ví dụ, `animation-duration: 100ms` cho một animation có thời gian 100 mili giây. 2. **Second** (giây): Ví dụ, `animation-duration: 2s` cho một animation có thời gian 2 giây. Không phải là **minute** (phút) hoặc **hour** (giờ), vì thường animation không được định nghĩa với các khoảng thời gian lớn như vậy.
47 days ago
[Tải về] , xem file lab2-3.html và điền thuộc tính còn thiếu - Thuộc tính ??? xác định tọa độ x của tâm hình ellipse -Thuộc tính ??? xác định tọa độ y của tâm hình ellipse
Rất tiếc, như một AI văn bản, tôi không thể tải hoặc xem tệp HTML cụ thể nào trực tiếp. Để xác định thuộc tính cụ thể trong tệp HTML, bạn cần mở tệp và kiểm tra nó trực tiếp. Tuy nhiên, trong HTML và CSS, để xác định tọa độ x và tọa độ y của tâm hình ellipse, bạn sử dụng các thuộc tính sau: - Tọa độ x của tâm hình ellipse: **cx** - Tọa độ y của tâm hình ellipse: **cy** Ví dụ: ```html <ellipse cx="100" cy="50" rx="50" ry="30" /> ``` Trong ví dụ trên, `cx` là tọa độ x của tâm hình ellipse và `cy` là tọa độ y của tâm hình ellipse.
47 days ago
Thẻ nào sử dụng để bắt đầu một ảnh SVG? Chọn một đáp án đúng <img> <image> <svg> <graph>
Thẻ sử dụng để bắt đầu một ảnh SVG là **<svg>**.
47 days ago
Thẻ nào sử dụng để bắt đầu một ảnh SVG? Chọn một đáp án đúng <img> <image> <svg> <graph>
Thẻ sử dụng để bắt đầu một hình ảnh SVG là `<svg>`. Vậy đáp án đúng là: ```html <svg> ```
47 days ago
Thuộc tính nào sau đây là thuôc tính của thẻ input Chọn nhiều đáp án đúng name placeholder type email
Các thuộc tính của thẻ `input` thường bao gồm: 1. `name` 2. `placeholder` 3. `type` Vì vậy, các đáp án đúng là `name`, `placeholder`, và `type`.
47 days ago
Hàm Calc trong CSS dùng để làm gì? Chọn một đáp án đúng Tất cả đáp án trên đều sai Cho phép thiết lập vị trí cho các thuộc tính margin,padding,width,height... Cho phép tạo khoảng cách với các thuộc tính margin,padding,width,height... Cho phép thực hiện các phép toán đơn giản + - * / với thuộc tính margin,padding...
Hàm `calc` trong CSS cho phép thực hiện các phép toán đơn giản (+, -, *, /) với các giá trị trong thuộc tính. Ví dụ, bạn có thể sử dụng nó để tính toán giá trị margin, padding, width, height, và nhiều thuộc tính khác dựa trên các giá trị khác trong CSS. Vậy, đáp án đúng là: "Cho phép thực hiện các phép toán đơn giản + - * / với các thuộc tính margin, padding, width, height..."
47 days ago
Thuộc tính background nào thiết lập phạm vi mà hình nền sẽ bắt đầu xuất hiện? Chọn một đáp án đúng background-scroll background-origin background-position background-fixed
Thuộc tính `background-origin` trong CSS được sử dụng để thiết lập phạm vi mà hình nền sẽ bắt đầu xuất hiện. Đáp án đúng là: ```css background-origin ```
47 days ago
Cho đoạn code flex: 1 0 auto; Giá trị thứ 2 tham chiếu đến thuộc tính nào (ở đây 0)? Chọn một đáp án đúng flex-grow flex-flow flex-basis flex-shrink
Giá trị thứ 2 trong đoạn mã `flex: 1 0 auto;` tham chiếu đến thuộc tính `flex-shrink`. Đây là giá trị cho khả năng co lại của phần tử flex. Trong trường hợp này, nó được đặt thành 0, có nghĩa rằng phần tử flex không co lại khi không còn không gian.
47 days ago
Cách nào sau đây có thể xử lí các lỗi phát sinh trong quá trình định vị? Chọn một đáp án đúng Sử dụng hàm getLocation() Sử dụng tham số thứ 2 của hàm getCurrentPosition() Tất cả các phương án trên đều đúng. Tất cả các phương án trên đều .
Để xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình định vị sử dụng API định vị trong JavaScript, bạn có thể sử dụng tham số thứ 2 của hàm `getCurrentPosition()`. Vì vậy, đáp án đúng là: "Sử dụng tham số thứ 2 của hàm getCurrentPosition()"
47 days ago
Thẻ nào nhóm những nội dung liên quan với nhau. Chọn một đáp án đúng <aside> <section> <div> <footer>
Thẻ được sử dụng để nhóm những nội dung liên quan với nhau là `<section>`. Vì vậy, đáp án đúng là: ```html <section> ```
47 days ago
Thuộc tính aniamtion-direction có những giá trị gì? Chọn nhiều đáp án đúng alternate normal reverse ease-in
Thuộc tính `animation-direction` trong CSS có các giá trị sau: 1. `normal`: Chạy theo thứ tự bình thường. 2. `reverse`: Chạy theo thứ tự ngược lại. 3. `alternate`: Là sự kết hợp của `normal` và `reverse`, lần lượt chuyển đổi giữa chạy theo thứ tự bình thường và ngược lại. 4. `alternate-reverse`: Tương tự như `alternate`, nhưng bắt đầu bằng thứ tự ngược lại. Vậy các đáp án đúng là `normal`, `reverse`, và `alternate`. `ease-in` không phải là giá trị của `animation-direction`.
47 days ago
Sau khi hàm getCurrentPosition() trả về kết quả, ta có thể lấy hướng đi của người dùng thông qua thuộc tính nào? Chọn một đáp án đúng latitude longitude accuracy heading
Sau khi hàm `getCurrentPosition()` trả về kết quả, ta có thể lấy hướng đi của người dùng thông qua thuộc tính `heading`.
47 days ago
Gradient nào tạo ra 1 dải màu được phân cách bằng 1 đường thẳng Chọn một đáp án đúng conic-gradient Cả 3 đáp án trên radial-gradient linear-gradient
Gradient tạo ra 1 dải màu được phân cách bằng 1 đường thẳng là `linear-gradient`. Với `linear-gradient`, bạn có thể tạo ra các dải màu tuyến tính theo hướng của đường thẳng mà bạn chỉ định.
47 days ago
Phương thức nào Canvas của xoá tất cả các pixel trong một vùng chữ nhật xác định? Chọn một đáp án đúng removeRect(x,y,w,h) fillRect(x, y, w, h) clearRect(x, y, w, h) strokeRect(x, y, w, h)
Phương thức Canvas được sử dụng để xoá tất cả các pixel trong một vùng chữ nhật xác định là `clearRect(x, y, w, h)`.
47 days ago
Để hiển thị kết quả định vị trên bản đồ, bạn cần tới các dịch vụ cung cấp bản đồ trực tuyến có hỗ trợ ??? và ??? Chọn và điền vào ô trống kinh độvĩ tuyếnvĩ độtọa độkinh tuyến
Để hiển thị kết quả định vị trên bản đồ, bạn cần tới các dịch vụ cung cấp bản đồ trực tuyến có hỗ trợ **vĩ độ (latitude)** và **kinh độ (longitude)**.
47 days ago
ựa chọn nào sau đây cho phép chọn tất cả các phần tử của E có thuộc tính attr kết thúc bằng giá trị đã cho? Chọn một đáp án đúng E[attr^=value] E[attr\$=value] E[attr*=value] Không có đáp án nào đúng
Để chọn tất cả các phần tử của E có thuộc tính attr kết thúc bằng giá trị đã cho, bạn sử dụng cú pháp `E[attr\$=value]`. Vậy đáp án đúng là: ```css E[attr\$=value] ```
47 days ago
Phương thức nào được gọi để bắt đầu một đường path? Chọn một đáp án đúng beginPath() createPath() path() begin()
Phương thức được gọi để bắt đầu một đường path trong HTML5 Canvas là `beginPath()`.
47 days ago
Cú pháp sử dụng biến trong CSS3 Sử dụng ??? để khai báo một biến toàn cục ??? để gọi ra biến sử dụng. Chọn và điền vào ô trống var()--rootvariantrootvar:root
Cú pháp sử dụng biến trong CSS3: Để khai báo một biến toàn cục, sử dụng `--` trước tên biến và `:root` để đặt nó trong phần tử gốc (tức là toàn bộ tài liệu). ``` :root { --my-variable-name: red; } ``` Để gọi ra biến sử dụng, sử dụng `var()` và truyền tên biến vào nó: ``` .element { color: var(--my-variable-name); } ```
47 days ago
Đoạn mã nào thiết lập trang web hiển thị chính xác trên thiết bị? Chọn một đáp án đúng <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=2.0"> <meta name="viewports" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale='parent-size'">
Đoạn mã thiết lập trang web hiển thị chính xác trên thiết bị là: ```html <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> ``` Nó cho phép trang web tự động điều chỉnh kích thước và tỷ lệ ban đầu dựa trên kích thước của thiết bị.
47 days ago
Thuộc tính css nào sau đây có tác dụng, thiết lập số lần thực hiện một animation? Chọn một đáp án đúng scale-iteration-count animation-iteration-count Tất cả các đáp án trên transtion-iteration-count
Thuộc tính CSS có tác dụng thiết lập số lần thực hiện một animation là `animation-iteration-count`. Đáp án đúng là: ```css animation-iteration-count ```
47 days ago
Thuộc tính css nào sau đây có tác dụng, thiết lập số lần thực hiện một animation? Chọn một đáp án đúng scale-iteration-count animation-iteration-count Tất cả các đáp án trên transtion-iteration-count
Thuộc tính CSS có tác dụng thiết lập số lần thực hiện một animation là `animation-iteration-count`. Đáp án đúng là: ```css animation-iteration-count ```
47 days ago
Lựa chọn nào dưới đây là thuộc tính của SVG line? Chọn một đáp án đúng Tất cả đáp án trên y x x1
Thuộc tính của một đối tượng `<line>` trong SVG bao gồm: 1. `x1`: Xác định tọa độ x của điểm bắt đầu của đường. 2. `y1`: Xác định tọa độ y của điểm bắt đầu của đường. 3. `x2`: Xác định tọa độ x của điểm kết thúc của đường. 4. `y2`: Xác định tọa độ y của điểm kết thúc của đường. Vậy, đáp án đúng là "Tất cả đáp án trên".
47 days ago
Làm cách nào để comment trong HTML5? Chọn một đáp án đúng </……/> </…….> <…….!> <!……>
Để tạo comment trong HTML5, bạn sử dụng cặp ký tự `<!--` để bắt đầu comment và `-->` để kết thúc comment. Ví dụ: ```html <!-- Đây là một comment trong HTML5 --> ``` Đáp án đúng là: `<!--` và `-->`.
47 days ago
huộc tính nào của background có tác dụng thiết lập chế độ hòa trộn của từng lớp layer. Chọn một đáp án đúng background-blend-fill background-blend-color background-blend-layout background-blend-mode
Thuộc tính của background có tác dụng thiết lập chế độ hòa trộn của từng lớp layer là `background-blend-mode`. Đáp án đúng là: ```css background-blend-mode ```
47 days ago
CSS framework Boostrap 4 là gì? Chọn nhiều đáp án đúng Là phiên bản cũ của bootstrap Tất cả đáp án trên đều sai Là phiên bản mới nhất của Bootstrap Phiên bản thứ 4 của Bootstrap
Bootstrap 4 là phiên bản thứ 4 của framework Bootstrap, và không phải là phiên bản cũ của Bootstrap. Vậy nên, đáp án đúng là "Phiên bản thứ 4 của Bootstrap".
47 days ago
Đâu không phải là thuộc tính của thẻ video Chọn nhiều đáp án đúng border controls animation loop
Các thuộc tính sau đây không phải là thuộc tính của thẻ `<video>`: 1. `border` 2. `animation` Thuộc tính `border` không liên quan trực tiếp đến video, và thuộc tính `animation` không phải là một thuộc tính chính xác của thẻ `<video>`. Thuộc tính `controls` và `loop` có thể được sử dụng để kiểm soát video, ví dụ, để hiển thị các điều khiển video hoặc thiết lập lặp lại video.
47 days ago
Thuộc tính ??? của canvas dùng để thiết lập độ rộng đường kẻ.
Thuộc tính `lineWidth` của canvas được sử dụng để thiết lập độ rộng của đường kẻ (stroke) trong vẽ hình trên canvas.
47 days ago
Thuộc tính aniamtion-direction có những giá trị gì? Chọn nhiều đáp án đúng alternate normal reverse ease-in
Các giá trị cho thuộc tính `animation-direction` trong CSS bao gồm: 1. `normal`: Chạy theo thứ tự bình thường. 2. `reverse`: Chạy theo thứ tự ngược lại. 3. `alternate`: Là sự kết hợp của `normal` và `reverse`, lần lượt chuyển đổi giữa chạy theo thứ tự bình thường và ngược lại. Đáp án đúng là `normal`, `reverse`, và `alternate`. `ease-in` không phải là giá trị của `animation-direction`.
47 days ago
Để sử dụng Animation trong css, chúng ta cần khai báo gì? Chọn một đáp án đúng Tất cả đáp án trên đều sai Khai báo framekey cho từng animation Khai báo keyframe cho từng animation Khai báo keyfame cho từng animation
Để sử dụng animation trong CSS, chúng ta cần khai báo keyframes cho từng animation bằng cách sử dụng `@keyframes`. Ví dụ: ```css @keyframes example-animation { 0% { /* Quy tắc cho trạng thái ban đầu */} 50% { /* Quy tắc cho trạng thái giữa */} 100% { /* Quy tắc cho trạng thái cuối cùng */} } .element { animation-name: example-animation; /* Sử dụng keyframes */ animation-duration: 3s; animation-timing-function: ease; animation-iteration-count: infinite; } ``` Đáp án đúng là "Khai báo keyframes cho từng animation".
47 days ago
Phát biểu nào sau đây là đúng về drag/drop trong HTML5 Chọn nhiều đáp án đúng Có thể kéo, thả ở bất kì đâu Mặc định thì dữ liệu hay phần tử đều không được phép thả lên phần tử khác Mọi phần tử có thể được kéo và thả và có thể dùng HTML Drag/Drop API. Là đặc trưng phổ biến trong giao diện tương tác
Câu hỏi của bạn liên quan đến việc sử dụng tính năng kéo và thả (drag/drop) trong HTML5. Dưới đây là các phát biểu đúng về drag/drop trong HTML5: 1. Có thể kéo, thả ở bất kỳ đâu: Đúng. Trong HTML5, bạn có thể kéo và thả các phần tử ở bất kỳ vị trí nào trong trang web. 2. Mặc định thì dữ liệu hay phần tử đều không được phép thả lên phần tử khác: Đúng. Mặc định, bạn cần xác định các sự kiện kéo và thả (drag and drop events) và xử lý chúng để cho phép thả dữ liệu hoặc phần tử lên phần tử khác. 3. Mọi phần tử có thể được kéo và thả và có thể dùng HTML Drag/Drop API: Đúng. HTML Drag/Drop API cung cấp các sự kiện và phương thức để quản lý kéo và thả các phần tử trên trang web. 4. Là đặc trưng phổ biến trong giao diện tương tác: Đúng. Drag and drop là một đặc trưng phổ biến trong giao diện người dùng tương tác để di chuyển, sắp xếp hoặc thay đổi vị trí các phần tử trên trang web một cách thuận tiện. Vì vậy, các phát biểu sau đây là đúng về drag/drop trong HTML5: "Có thể kéo, thả ở bất kỳ đâu," "Mặc định thì dữ liệu hay phần tử đều không được phép thả lên phần tử khác," "Mọi phần tử có thể được kéo và thả và có thể dùng HTML Drag/Drop API," và "Là đặc trưng phổ biến trong giao diện tương tác."
47 days ago
Thuộc tính css nào sau đây được sử dụng để xác định các animation nên được chạy? Chọn một đáp án đúng animation-run animation-name ranstion-name Không có đáp án nào đúng
Thuộc tính CSS được sử dụng để xác định tên của các animation nên được chạy là "animation-name." Vì vậy, đáp án đúng là: - animation-name
47 days ago
Thuộc tính nào được sử dụng để tạo lưới? Chọn một đáp án đúng display grid position transform
Thuộc tính được sử dụng để tạo lưới trong CSS là "grid." Vì vậy, đáp án đúng là: - grid
47 days ago
Những điểm breakpoint nào thường hay sử dụng trong responsive? Chọn nhiều đáp án đúng 1200px 576px 768px 900px
Trong thiết kế responsive web, điểm breakpoint thường được sử dụng để điều chỉnh giao diện trang web để phù hợp với các kích thước màn hình khác nhau. Các điểm breakpoint phụ thuộc vào thiết kế cụ thể của trang web và mục tiêu của bạn. Tuy nhiên, một số trong những điểm breakpoint phổ biến được sử dụng là 576px, 768px và 1200px. Vì vậy, các đáp án đúng là: - 576px - 768px - 1200px
47 days ago
Thuộc tính HTML nhằm mục đích quản lý hình ảnh "responsive" là gì? Chọn một đáp án đúng image-set srcset rwd-image data-rwd
Thuộc tính HTML được sử dụng để quản lý hình ảnh "responsive" là "srcset." Với thuộc tính "srcset," bạn có thể cung cấp nhiều phiên bản của hình ảnh với các kích thước và độ phân giải khác nhau, giúp trình duyệt chọn lựa hình ảnh phù hợp dựa trên kích thước màn hình và thiết bị người dùng. Vì vậy, đáp án đúng là: - srcset
47 days ago
Css Flexbox là gì? Chọn một đáp án đúng Tất cả các đáp án trên đều đúng Là một kiểu dàn trang dựa theo phần tử cha Là một kiểu dàn trang dựa theo phần tử bên trong là một kiểu dàn trang mà nó sẽ tự cân đối kích thước của các phần tử bên trong
CSS Flexbox là một kiểu dàn trang dựa theo phần tử cha (container) để tự cân đối kích thước của các phần tử con bên trong. Vì vậy, đáp án đúng là: - Là một kiểu dàn trang dựa theo phần tử cha
47 days ago
Thuộc tính nào định nghĩa cho thành phần cha của flex box? Chọn nhiều đáp án đúng flex-wrap justify-content justify-items align-items
Trong CSS Flexbox, có hai thuộc tính chính dùng để định nghĩa cho thành phần cha của flexbox: 1. `display: flex` hoặc `display: inline-flex`: Để xác định thành phần cha là một flex container. 2. `flex-direction`: Để xác định hướng chính (row hoặc column) cho flex container. Thông qua `flex-direction`, bạn có thể định nghĩa liệu các phần tử con nên xếp theo hàng ngang (row) hay hàng dọc (column). Nhưng trong danh sách của bạn, chỉ có một thuộc tính đúng là: - `display: flex` hoặc `display: inline-flex` Các thuộc tính khác như `flex-wrap`, `justify-content`, `justify-items`, và `align-items` định nghĩa cho cách phần tử con bên trong flex container sẽ được căn chỉnh hoặc bố trí, không phải cho flex container chính.
47 days ago
Trước khi có flexbox, CSS có mấy chế độ để dàn trang? Chọn một đáp án đúng Inline Tất cả đáp án trên Block Table
Trước khi có flexbox, CSS có ba chế độ cơ bản để dàn trang, và chúng là: 1. Block: Chế độ dàn trang theo chiều dọc, mỗi phần tử block sẽ chiếm toàn bộ chiều ngang của container và xuống dưới phần tử block trước đó. 2. Inline: Chế độ dàn trang theo chiều ngang, phần tử inline sẽ nằm cạnh nhau và xuống dòng khi không đủ không gian. 3. Table: Chế độ dàn trang dựa trên cấu trúc bảng, trong đó có các phần tử HTML như `<table>`, `<tr>`, `<td>` để quản lý bố cục. Vì vậy, đáp án đúng là: - Tất cả đáp án trên
47 days ago
Muốn thực hiện được drag drop. Chúng ta cần quan tâm đến mấy bước? Chọn một đáp án đúng 4 6 2 8
Để thực hiện được kéo và thả (drag and drop) trong HTML và JavaScript, chúng ta cần quan tâm đến **6 bước** chính: 1. Thiết lập sự kiện bắt đầu kéo (dragstart) trên phần tử bạn muốn kéo. 2. Thiết lập sự kiện kết thúc kéo (dragend) trên phần tử bạn muốn kéo. 3. Thiết lập sự kiện kéo vào mục tiêu (dragenter) trên phần tử bạn muốn thả vào. 4. Thiết lập sự kiện thoát ra khỏi mục tiêu (dragleave) trên phần tử bạn muốn thả vào. 5. Thiết lập sự kiện kéo trên mục tiêu (dragover) để xác định phản hồi kéo và thả. 6. Thiết lập sự kiện thả (drop) trên phần tử bạn muốn thả vào để xử lý khi phần tử được thả vào đó. Vì vậy, đáp án đúng là: - 6
47 days ago
Điền vào phần còn thiếu cú pháp xóa một item trong localStorage. localStorage. ??? ("key");
Để xóa một mục (item) trong `localStorage`, bạn sử dụng phương thức `removeItem` như sau: ```javascript localStorage.removeItem("key"); ``` Trong đó, `"key"` là tên của mục mà bạn muốn xóa khỏi `localStorage`.
47 days ago
Trong thuộc tính box-shadow giá trị ??? sử dụng để thiết lập kích thước của bóng tối
Trong thuộc tính `box-shadow`, giá trị sử dụng để thiết lập kích thước của bóng tối là `spread radius`. `spread radius` xác định khoảng cách mà bóng mở rộng ra từ phần tử. Nếu bạn muốn bóng tối có kích thước mở rộng, bạn có thể đặt giá trị cho `spread radius`. Nó có thể là một giá trị dương hoặc âm tùy thuộc vào việc bạn muốn bóng mở rộng ra ngoài hoặc bên trong phần tử. Ví dụ: ```css box-shadow: 5px 5px 10px 2px rgba(0, 0, 0, 0.5); ``` Trong ví dụ này, `10px` là `spread radius`, cho thấy rằng bóng tối sẽ mở rộng ra `10px` từ phần tử.
47 days ago
Thuộc tính nào định nghĩa cho thành phần cha của flex box? Chọn nhiều đáp án đúng flex-wrap justify-content justify-items align-items
Trong CSS Flexbox, các thuộc tính sau đây định nghĩa cho thành phần cha (flex container) của flexbox: 1. `flex-wrap`: Được sử dụng để xác định liệu các phần tử con sẽ được bao gồm trong một dòng hoặc nhiều dòng khi không đủ không gian trên trục chính. 2. `justify-content`: Được sử dụng để căn chỉnh phần tử con theo trục chính của flex container. Nó quyết định cách phần tử con được căn chỉnh trong không gian trống. 3. `align-items`: Được sử dụng để căn chỉnh phần tử con theo trục phụ của flex container. Nó quyết định cách phần tử con được căn chỉnh theo trục vuông góc với trục chính. Vì vậy, các đáp án đúng là: - `flex-wrap` - `justify-content` - `align-items`
47 days ago
Trong thuộc tính box-shadow giá trị ??? sử dụng để thiết lập kích thước của bóng tối Nhập trả lời của bạn vào ô trống
Trong thuộc tính `box-shadow`, giá trị `spread radius` sử dụng để thiết lập kích thước của bóng tối.
47 days ago
Thuộc tính shadow được chia thành loại nào? Chọn nhiều đáp án đúng content-shadow text-shadow border-shadow box-shadow
Trong CSS, thuộc tính shadow được chia thành các loại sau: 1. `text-shadow`: Sử dụng để tạo bóng tối cho văn bản. 2. `box-shadow`: Sử dụng để tạo bóng tối cho hộp (box) hoặc phần tử. Không có thuộc tính `content-shadow` hoặc `border-shadow` trong CSS. Vì vậy, các đáp án đúng là: - `text-shadow` - `box-shadow`
47 days ago
CSS3 là một ??? của CSS, hay nói cách khác nó là một ??? của CSS Chọn và điền vào ô trống selector mớifunction mớiversion mớichuẩn mới
CSS3 là một **version mới** của CSS, hay nói cách khác nó là một **phiên bản mới** của CSS.
47 days ago
Thẻ ??? là thẻ để bao bọc nội dung độc lập, nó có thể là một bài viết của trang, một bài báo, một bình luận ...
Thẻ `<article>` là thẻ để bao bọc nội dung độc lập, nó có thể là một bài viết của trang, một bài báo, một bình luận... Thẻ `<article>` thường được sử dụng để đánh dấu nội dung tự đủ mà không cần phụ thuộc vào nội dung xung quanh.
47 days ago
Thuộc tính ??? của canvas dùng để thiết lập độ rộng đường kẻ.
Thuộc tính `lineWidth` của `<canvas>` dùng để thiết lập độ rộng của đường kẻ.
47 days ago
Điền vào phần còn thiếu cú pháp xóa một item trong localStorage. localStorage. ??? ("key");
Để xóa một item trong localStorage, bạn sử dụng phương thức `removeItem` như sau: ```javascript localStorage.removeItem("key"); ``` Trong đó, "key" là tên của item mà bạn muốn xóa.
47 days ago
Thuộc tính ??? dùng để hiển thị hình đại diện của video
Thuộc tính `poster` dùng để hiển thị hình đại diện của video.
47 days ago
??? ,??? ,aside, main, nav, article, section là những thẻ mới trong html5
`<header>`, `<footer>`, `<aside>`, `<main>`, `<nav>`, `<article>`, và `<section>` là những thẻ mới trong HTML5. HTML5 đưa ra nhiều thẻ mới này để cải thiện cấu trúc và semantica của trang web, giúp các trình duyệt và máy chủ tìm hiểu và hiển thị nội dung web một cách chính xác hơn.
47 days ago
Nên sử dụng ??? thay vì width để tránh cố định chiều rộng.
Nên sử dụng thuộc tính `max-width` thay vì `width` để tránh cố định chiều rộng. Sử dụng `max-width` cho phép phần tử thay đổi kích thước một cách linh hoạt dựa trên kích thước của màn hình hoặc khung chứa, giúp tránh tình trạng tràn trang (overflow) trên các thiết bị có màn hình nhỏ.
47 days ago
Điền vào phần còn thiếu cú pháp xóa một item trong localStorage. localStorage. ??? ("key");
Để xóa một item trong localStorage, bạn sử dụng phương thức `removeItem` như sau: ```javascript localStorage.removeItem("key"); ``` Trong đó, "key" là tên của item mà bạn muốn xóa.
47 days ago
CSS3 là một ??? của CSS, hay nói cách khác nó là một ??? của CSS
CSS3 không phải là một "phiên bản" của CSS. CSS3 là một phiên bản mở rộng của CSS (Cascading Style Sheets) với nhiều tính năng mới và cải tiến so với các phiên bản CSS trước đó. Nó không được coi là một phiên bản riêng lẻ của CSS, mà là một tập hợp các mô-đun và tính năng mới được phát triển bên cạnh CSS2.1. CSS3 giúp cho việc thiết kế và trình bày trang web trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn.
47 days ago
cần đáp án khác
CSS3 là một "tiêu chuẩn" của CSS, hay nói cách khác nó là một "phiên bản mở rộng" của CSS. CSS3 không phải là một phiên bản cụ thể của CSS mà là một chuỗi các phiên bản mở rộng của CSS2, với nhiều tính năng và cải tiến mới.