204 days ago
Có bao nhiêu giá trị của hàm md5.
Hàm băm MD5 tạo ra một chuỗi băm có độ dài cố định là 128 bit, tương đương với 16 byte hoặc 32 ký tự hex (hexadecimal characters). Do đó, có tổng cộng 2^128 giá trị khác nhau của hàm MD5. Điều này dẫn đến một số rất lớn, gần bằng 3.4 x 10^38 giá trị khác nhau. Tuy nhiên, hàm băm MD5 đã bị coi là không an toàn và không nên được sử dụng cho các mục đích bảo mật quan trọng trong thời gian gần đây do các lỗ hổng bảo mật đã được tìm thấy trong quá trình sử dụng nó. Thay vào đó, các hàm băm khác như SHA-256 hoặc SHA-3 thường được ưa chuộng hơn để đảm bảo tính an toàn của các ứng dụng và dữ liệu.
204 days ago
Nếu lưu tất cả các giá trị này vào ổ cứng máy tính thì cần ổ cứng dung lượng bao nhiêu, hoặc cần bao nhiêu ổ cứng thông thường?
Số lượng giá trị khác nhau của hàm băm MD5 là 2^128, như đã nêu ở trên. Để lưu tất cả các giá trị này vào ổ cứng máy tính, bạn cần một dung lượng lớn đáng kể. Độ dài của một giá trị MD5 là 128 bit, tương đương với 16 byte. Vì vậy, để lưu tất cả các giá trị MD5 này, bạn sẽ cần một lượng dữ liệu tổng cộng là: 2^128 giá trị * 16 byte/giá trị = 2^144 byte 2^144 byte tương đương với: 2^144 / 1024 bytes/kilobyte = 2^144 / 1,024,000 kilobytes 2^144 / 1,024,000 / 1,024 megabytes 2^144 / 1,024,000 / 1,024 / 1,024 gigabytes Và cuối cùng: 2^144 / 1,024,000 / 1,024 / 1,024 / 1,024 terabytes Nói cách khác, bạn sẽ cần một ổ cứng có dung lượng khoảng 2^144 terabytes để lưu trữ tất cả các giá trị MD5 khác nhau. Đây là một con số vô cùng lớn và không thực tế, vì nó vượt xa khả năng của bất kỳ hệ thống lưu trữ ổ cứng thông thường hiện nay.
204 days ago
Nếu dùng ổ cứng 10TB thì cần bao nhiêu ổ?
Nếu bạn dùng ổ cứng có dung lượng là 10 terabytes (10 TB) để lưu trữ tất cả các giá trị MD5 khác nhau, chúng ta có thể tính toán cần bao nhiêu ổ cứng. Dung lượng cần thiết để lưu tất cả các giá trị MD5 đã tính toán ở trước đó là 2^144 terabytes. Vì một ổ cứng có dung lượng là 10 TB, ta có: (2^144 terabytes) / (10 terabytes/ổ cứng) = 2^144 / 10 Tính giá trị này: 2^144 / 10 ≈ 2.81475 x 10^28 ổ cứng. Vậy bạn sẽ cần khoảng 2.81475 x 10^28 ổ cứng 10 TB mỗi ổ để lưu tất cả các giá trị MD5 khác nhau. Đây là một con số vô cùng lớn và không thực tế để triển khai trong thực tế, vì nó vượt xa khả năng của bất kỳ hệ thống lưu trữ hiện nay.